هنرستان فنی حرفه ای امام حسن مجتبی(ع)

تهران/مینی سیتی/بلوار ارتش/شهرک محلاتی/بسیج غربی/هنرستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع)

تلفن:22451113-22453410